.

PROPOZICE 2015 KE STAŽENÍ ZDE :

Propozice Hlohovec 2015-1

Propozice+Hlohovec+2015+DE

.

Přihlášky k závodu :

Výhradně na webovém rozhraní : http://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=624

.

Seznam přihlášených závodníků : http://registrace.sportsoft.cz/startlist.aspx?e=624

.

Kancelář závodu :

Kancelář bude otevřena v pátek 27.3.15 od 17:00 do 19:00 hod. a v sobotu 28.3.15 od 7:00 hod. Výdej startovních čísel končí vždy 1 hodinu před startem jednotlivé kategorie. Tzn., že první vlně závodníků startujících v 10:00 končí prezentace již v 9:00! Proto apelujeme na všechny závodníky aby využili přihlášky předem. Tím si zaručíte rychlejší odbavení.

Startovné :

Kategorie Muži Hobby a Ženy Hobby mají ve startovném 350,- CZK (uhrazeném v řádném termínu do 13.3.2015 na náš účet) zahrnut dárek. Závodníci těchto kategorií, kteří se přihlásí a uhradí startovné po termínu, nebo na místě v kanceláři závodu (tj.450,-CZK) nemají nárok na dárek. Ostatní kategorie platící snížené startovné, nemají nárok na dárek ani občerstvení.

.

Pořadatel:            SPORTCOMPLEX club Břeclav, Maxcursor Ostrava a OÚ Hlohovec
Datum :               28. 3. 2015
Start - Cíl :          Hlohovec okres Břeclav, CZE
                             
GPS: 48°46?"N, 16°45?"E
Ředitel závodu:  Petr Herman,  p.herman@email.cz                                 
Velitel trati:         Jadrný Petr
Hlavní rozhodčí: Josef Kolegar
Zdravotní zab.:   Bc. Jitka Truksová, tel: +420 723 158 182

Kategorie:           Licencovaní:                                                                                                                                     
                               Muži Elite              1992 a starší
                               Ženy Elite             1996 a starší
                               U23 muži              1996 - 93
                               Junioři                   1998 - 97
                               Juniorky                1998 - 97
                               Kadeti                    2000 - 99
                               Kadetky                 2000 - 99
                               St. Žáci                  2002 - 01
                               St. Žákyně             2002 - 01
                               Ml. Žáci                 2004 - 03
                              
                               Hobby:                                                                                                                                               
                               Muži                       1997  -  1991                       18 – 25 let
                               Muži                       1990  -  1976                       26 – 39 let
                               Muži                       1975  -  1966                       40 – 49 let
                               Muži                       1965  -  1956                       50 – 59 let
                               Muži                       1955 a starší                        60 +
                               Ženy                       1997 a starší                        18 +

                               Kritérium děti:                                                                                                                                  
                               Holky + Kluci (odrážedla)    2011 a mladší
                               Holky + Kluci (kola)             2011 a mladší
                               Holky                                     2010 – 09
                               Kluci                                      2010 – 09
                               Holky                                     2008 – 07
                               Kluci                                      2008 – 07
                               Holky                                     2006 – 05
                               Kluci                                      2006 – 05
                               Holky                                     2004 – 03

Harmonogram:  start       kategorie                                                            trať                        délka závodu     
                               10:00     Hobby Muži 18 – 59 let                                     7 kol                       56 km
                               10:01     Kadeti + E.Zeny + Juniorky                              7 kol                       56 km
                               10:02     St. Žáci + Kadetky + H.Ženy + H.Muži 60+       5 kol                       40 km
                               10:03     Ml. Žáci + St. Žákyně                                       2 kolo                    16 km                   
                               12:00     představení Elitních týmů                                                                                              
                               12:28     Junioři                                                               13 kol                    104 km
                               12:29     U 23                                                                  13 kol                    104 km
                              
12:30     Muži Elite                                                           13 kol                    104 km                 
                               15:10     slavnostní dekorace vítězů                                                                                            
                               16:00     Holky + Kluci        2011 a mladší                     0,5 kolečka            0,2 km
                                             Holky - Kluci         2010 – 09                             2 kolečka              0,8 km
                                             Holky - Kluci         2008 – 07                             3 kolečka              1,2 km
                                             Holky - Kluci         2006 – 05                             4 koleček              1,6 km
                                             Holky                     2004 – 03                           5 koleček              2 km                     
                               17:00     slavnostní dekorace vítězů dětí

.

Kancelář záv.:    Pátek 17:00 – 19:00 hod. / Sobota od 7:00 hod. na Obecním úřadu v Hlohovci
Ukončení vydávání startovních čísel je vždy hodinu pře startem dané kategorie.

.

Přihlášky:            http://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=624&lng=cz
                               - Hobby Muži a Ženy, výhradně přes webové rozhraní do 13.3.2015 za 350,- kč, placeno převodem.
                                  V den startu za 450,- kč bez nároku na dárek.
                              
- Týmy s licencovanými závodníky posílejte soupisku startujících na e-mail:  p.herman@email.cz 
                                  Startovné hradit v den startu v kanceláři závodu. Startovné zůstává dle rozpisu.
                               -
Děti  v den závodu v kanceláři od 12 do 15 h.

Startovné:           Holky a Kluci, St. Žákyně, Ml. Žáci ………………………………………....…..ZDARMA /Gratis/
       
                    
Junioři, Kadeti, St. Žáci, Ženy Elite, Juniorky, Kadetky ……………...100,- CZK /4,- €/
                           
Muži Elite, U23 ……………………………………………………...…………..……......200,- CZK /8,- €/
                           
Muži Hobby, Ženy Hobby, (v ceně je dárek)…….......................... 350,- CZK /14,- €/
                           ( 350,- CZK zaplaceno do 13. 3. 2015 na účet, startovné se nevrací)
                           
Kat. Hobby při placení na místě (bez nároku na dárek) …….………   450,- CZK /16,- €/

.

Trať závodu:       okruh 8 km:  Hlohovec – Valtice – Lednice – Hlohovec
Děti mají kolečko 400 m:
je v prostorech startu, ulicí Dědina

.

Upozornění:         - Závodníci, kteří mají ztrátu jednoho okruhu, budou odvoláni ze závodu!
               
              - Za nedostavením se k slavnostnímu ceremoniálu vítězů (první 3 v každé kategorii) ztrácí závodník právo na cenu.
                            
- Osoby mladší 18 let v den závodu mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
                             - Dbejte pokynů pořadatele. 
                             -  Informace pro závodníky startujících v první vlně v 10:00-10:03. Ukazatel počtu kol, bude jednotlivé okruhy závodu přičítat! Tzn., že kategorie Ml.žáci a St.žákyně, končí na číslovce 2,    
                                kategorie St.žáci a kadetky končí na 5 a ostatní na 7. Zvonění do posledního kola budou pouze v kategorii na 7 kol.

Ubytování:           http://www.penzion-valtice.cz/   +420 602 155 803

                               http://www.ubytovanivesklipku.cz/kontakt.html  +420 606 277 112

Občerstvení:       Muži Hobby a Ženy Hobby  – jídlo a nápoj v prostoru cíle.

Ceny:                   Finanční ceny pro prvních sedm v závodě na 13 kol (společně kategorie Junioři, U 23 a Elite s odstupy na startu):
                            
6000 – 3000 – 1500 – 1000 – 500 – 500 – 500,- CZK + prémie
                             První 3 v každé vypsané kategorii dostanou věcné ceny.
                             Každé zúčastněné dítě dostane navíc dárek.

Předpis závodu:                                                                                                                                                                              
Závodí se podle pravidel soutěžního řádu ČSC a tohoto rozpisu závodu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani škody jimi způsobené. Všichni účastníci musí být během celého závodu vybaveni plnou přilbou, mít řádně připevněné startovní číslo a zaplacené startovné. Závod se jede pouze za protisměrně uzavřeného silničního provozu, a proto jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny policie a pořadatelů.  Každý závodník je povinen projet vyznačenou trať bez zkrácení, jakékoli zkrácení trasy závodu vede k okamžitému vyloučení ze závodu. V případě, že závodník nedokončí, je povinen toto oznámit pořadateli v místě startu a cíle. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kola atd. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí. V případě živelné pohromy (tzv. zásah Vyšší moci – povodně, epidemie atd.) se startovné nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

Ředitel závodu: Petr Herman

Propozice schváleny: STK JmKSC v Brně dne 24.1.2015 Antonín Dostál

9997

Chipy se vracív kanceláři závodu, nebo v prostoru cíle.  

Uchycení čipu na kolo : http://sportsoft.cz/contentimages/aktivni_cip/

© Beneš Sport Complex | created by www.timetree.eu